18 czerwca 2023 roku – PARTNER-BIZNESOWY.PL

17 czerwca 2023 roku – PARTNER-BIZNESOWY.PL

NBP: średnie ceny transakcyjne mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie (zł za 1 m.kw.)

17 czerwca 2023 roku – PARTNER-BIZNESOWY.PL

wg danych NBP na koniec I kwartału 2023 średnie ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym spośród największych miast w Polsce były najwyższe w Warszawie (średnia cena za m.kw. to 12.861 zł / m.kw.). Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że Warszawa wróciła na 1 miejsce miejsce po notowaniach na koniec 2022 kiedy to najwyższe ceny osiągały mieszkania w Gdyni (średnia cena za m.kw. wyniosła wówczas 13.567 zł/m.kw.).

Na koniec 1 kwartału 2023 średnia cena za m.kw. mieszkania na rynku pierwotnym przekroczyła 11.000 zł w Krakowie (11.442), Szczecinie (11.173), Wrocławiu (11.112).

17 czerwca 2023 roku – PARTNER-BIZNESOWY.PL

dane NBP: średnie ceny transakcyjne w stosunku do średnich cen ofertowych 1 m.kw. mieszkania na rynku wtórnym w największych miastach w Polsce. Średnio najwięcej można utargować w Katowicach, najmniej w Szczecinie.

 

 

7 stycznia 2022 roku – PARTNER-BIZNESOWY.PL

27 maja 2022 roku wejdzie w życie program MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO, będący kontynuacją programów „MIESZKANIE DLA MŁODYCH” I „RODZINA NA SWOIM”.

Nowe rozwiązanie kierowane jest do osób (singli, par, małżeństw), które posiadają zdolność do zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego ale nie mają wkładu własnego. Program pozwoli uzyskać kredyt  w wysokości 100% wartości nieruchomości, pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej. Brakujący wkład własny objęty będzie gwarancją stanowiącą nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% (lecz nie więcej niż 100.00 zł). Gwarancja tym samym zastępować będzie wymóg wniesienia wkładu własnego. Choć program nazywa się MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO to pozwoli na uzyskanie kredytu mieszkaniowego również na zakup działki budowlanej i budowę domu jednorodzinnego.

Rozwiązanie przeznaczone będzie dla osób, które nie posiadają jeszcze mieszkania (chyba, że w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje lub więcej dzieci – w takim przypadku kredytobiorcy mogą posiadać jedno inne mieszkanie lub dom jednak nie większy niż 50m2 – gdy dzieci jest dwoje, 75m2 – gdy dzieci jest troje, 90 m2 gdy dzieci jest czworo.

Z tytułu udzielenia gwarancji BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) pobierze od kredytobiorcy jednorazową opłatę prowizyjną w wysokości 1% objętej tą gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Program ograniczony będzie ceną za m.kw. mieszkania / domu i nie będzie mógł przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika 1,3 – w przypadku mieszkań / domów nabywanych na rynku pierwotnym oraz współczynnika 1,2 – w przypadku rynku wtórnego. Bazując na ostatnim obwieszczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.09.2021 ceny te mogłyby się kształtować na Mazowszu i w Warszawie następująco:

rynek wtórny rynek pierwotny
Woj. Mazowieckie           5 231.27 zł                  5 667.21 zł
Warszawa           9 011.09 zł                  9 762.01 zł

 

Obwieszczenie dotyczy okresu od 1.10.2021 do 31.03.2022, wiec przed wejściem w życie ustawy należy się spodziewać kolejnego.

Program MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO przewiduje tzw. Spłatę rodzinną, która połączona jest z gwarantowanym kredytem mieszkaniowym i przysługiwać będzie w formie nadpłaty kredytu (częściowej spłaty) jeśli w czasie spłaty kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko (20 tys. zł w przypadku drugiego i 60 tys. zł w przypadku trzeciego i kolejnego). W dniu tzw. spłaty rodzinnej nie będzie można być właścicielem innego mieszkania niż zakupione z wykorzystaniem gwarantowanego kredytu.

Wniosek o udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego będzie można złożyć wraz z wnioskiem kredytowym w bankach, które zawrą odpowiednią umowę z BGK (Bankiem Gospodarstwa Krajowego). Na naszej stronie pojawią się informacje, które banki przystąpiły do programu.

 

Zapraszamy do współpracy:

☎️ 694-493-955

✉️ biuro@partner-biznesowy.pl

 

31 grudnia 2021 roku

 

 

 

22 grudnia 2021 roku

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia PARTNER-BIZNESOWY.PL życzy Państwu zdrowia, bezpiecznej drogi do rodzinnych domów, wspaniałej atmosfery i chwili spokoju wśród bliskich w tym wyjątkowym czasie.